ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΔΕΤ για εργαστήριο. ΠΕΤΥΧΕ!!!

21 Μαρ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΔΕΤ για εργαστήριο. ΠΕΤΥΧΕ!!!

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΔΕΤ

για τα μειωμένα ωράρια του φροντιστηρίου καθώς και τρόποι για να αυξηθούν.

 

Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ως η μόνη δημοκρατική και υπεύθυνη φοιτητική παράταξη που στόχο έχει το καλό και το συμφέρον των φοιτητών και του πανεπιστημίου,  διεκδικεί λύσεις στα προβλήματα του τμήματος μας.

Πιο συγκεκριμένα, στο τμήμα μας έχει προκύψει το πρόβλημα του  μικρού ωραρίου λειτουργίας των εργαστηρίων που ουσιαστικά λόγω της φύσης του τμήματος, εξυπηρετούν καθημερινά τις ανάγκες των φοιτητών. Αποτελεί κοινό τόπο, το γεγονός ότι το τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, αποτελεί τμήμα όπου η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι αναπόσπαστο και βασικό κομμάτι της μελέτης τους.

Για το λόγο αυτό λοιπόν, προτείνουμε το ωράριο λειτουργίας των εργαστηρίων του τμήματος μας να αλλάξει και να διαρκεί μέχρι τις 19:00, όπως άλλωστε ίσχυε και παλιότερα.

Είναι χρέος και των πρυτανικών αρχών, και των καθηγητών του τμήματος καθώς επίσης και των φοιτητικών παρατάξεων να προστατεύσουμε με κάθε δυνατό τρόπο το πανεπιστήμιο μας και να μη το οδηγούμε στο παραγκωνισμό. Πόσο μάλλον δε, το τμήμα μας (το μοναδικό τμήμα με τέτοιο αντικείμενο στη χώρα), που είναι το νεότερο του πανεπιστήμιου και χρόνο με το χρόνο βελτιώνεται. Με τη βοήθεια και συνεννόηση όλων των δυνάμεων του Ο.Π.Α, θα βελτιώσουμε και θα αναπτύξουμε ακόμα περισσότερο το πανεπιστήμιο.

ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

 

Σε συνέχεια της πρότασης της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ που αφορούσε τη παράταση του ωραρίου λειτουργίας των εργαστηρίων του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, παραθέτουμε συμπληρωματική πρόταση που αφορά την εύρεση επιπρόσθετου προσωπικού, έτσι ώστε να μην επιβαρύνεται το ήδη υπάρχον με επιπλέον ωράριο.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν οι δύο εξής επιλογές. Από τη μία, η πιο εύκολη λύση είναι η πρόσληψη νέου προσωπικού με αυτοσκοπό όμως τη λειτουργία των εργαστηρίων. Από την άλλη όμως, έρχεται να προστεθεί μία πάγια θέση της παράταξης μας, που αφορά τις ανταποδοτικές υποτροφίες.

Αναλυτικότερα, φοιτητές με αξιοσημείωτες επιδόσεις, και που κοντεύουν χρονικά να πάρουν το πτυχίο τους, θα μπορούν οι ίδιοι, εφ’ όσον το επιθυμούν, να λειτουργούν τα εργαστήρια, με χαμηλότερη μίσθωση, ή ανταπόδοση του χρηματικού αυτού ποσού σε μεταπτυχιακά προγράμματα στο πανεπιστήμιο μας.

Με αυτή τη κίνηση επιτυγχάνονται τα εξής παρακάτω:

  • Το τμήμα μας από τη μία στηρίζει ακόμα πιο έμπρακτα τους φοιτητές του τμήματος, καθώς τους προσφέρει και μια υποτυπώδη αμοιβή με τους τρόπος που αναφέρονται πιο πάνω, ενώ ταυτόχρονα τους προσφέρει ένα είδος προϋπηρεσίας μέσα στο ίδιο τους το πανεπιστήμιο, καθώς επίσης επιτυγχάνεται η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στα κοινά του τμήματος.
  • Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το πανεπιστήμιο μας, μέσα σε αυτές τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνάμε, δεν θα είναι αναγκασμένο να υπολογίσει στον ετήσιο προϋπολογισμό του μεγάλα έξοδα για την πληρωμή του προσωπικού αυτού.
  • Κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, είναι το ότι θα δίνεται η δυνατότητα (στη περίπτωση που επιλεχθεί η μείωση των διδάκτρων από μεταπτυχιακά προγράμματα του τμήματος ως τρόπος πληρωμής των επιλαχόντων φοιτητών), να παρακολουθούν μεταπτυχιακά στον ίδιο ακαδημαϊκό χώρο, κάτι το οποίο ευνοεί και το ίδιο το τμήμα, αφού περισσότεροι φοιτητές θα συμμετέχουν στα μεταπτυχιακά μας προγράμματα. Είναι γνωστό σε όλους, ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα στο πανεπιστήμιο μας, είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, κάτι το οποίο κάνει πιο εύκολη τη δυνατότητα έκπτωσης.

ΕΔΩ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗTop