Ακύρωση του μαθήματος «Εταιρικό Δίκαιο» του τμήματος Λογιστικής.

29 Μαρ Ακύρωση του μαθήματος «Εταιρικό Δίκαιο» του τμήματος Λογιστικής.

Ακύρωση του μαθήματος «Εταιρικό Δίκαιο» που θα πραγματοποιούνταν  11:00-13:00 στις 22/03/2016 του τμήματος Λογιστικής.Top