Ανακοίνωση Φροντιστηρίου Προχωρημένης Χρημ/κης Λογιστικής

30 Μαρ Ανακοίνωση Φροντιστηρίου Προχωρημένης Χρημ/κης Λογιστικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Δ’ΕΞ. ΟΔΕ ΤΜΗΜΑ Π-Ω.

Γιά όσους δεν παρακολούθησαν το φροντιστήριο της Πέμπτης 24 Μαρτίου 1:00-3:00 Τμήματος Π-Ω , οι ίδιες ασκήσεις θα ληθούν την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016 , 9:30-11:00 στην αίθουσα Α31.

Στη συνέχεια το φροντιστήριο 13:00-15:00 θα γίνει κανονικά!Top