Αναπλήρωση Χρηματοδοτικής Διοίκησης ΟΔΕ

31 Μαρ Αναπλήρωση Χρηματοδοτικής Διοίκησης ΟΔΕ

Αναπλήρωση Διάλεξης Χρηματοδοτικής Διοίκησης.

 

Η αναπλήρωση του μαθήματος χρηματοδοτικής διοίκησης που δεν διεξήχθη την Τρίτη, 29 Μαρτίου, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Απριλίου, 17:00 – 19:00, στο αμφιθέατρο Χ (αμέσως μετά το μάθημα 15:00 – 17:00)Top