ΟΜΑΔΑ ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΣΟΕΕ


Θα μας βρείτε στο γραφειάκι της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, που βρίσκεται

στο υπόγειο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΔΑΠ-ΝΔΦΚ ΑΣΟΕΕ

 

Top